εργατικά- Μισθοδοσία

Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας

Υπολογισμό και διαχείριση της μισθοδοσίας

Έκδοση όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων με δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε Excel

Δημιουργία και υποβολή όλων των αρχείων για τη σχετικά με την πρόσληψη, αποχώρηση ή αλλαγή του προσωπικού

Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο προσωπικό e-mail του εργαζόμενου

Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για πληρωμή της μισθοδοσίας

Δημιουργία και υποβολή αρχείων και καταστάσεων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Δημιουργία και υποβολή όλων των αρχείων για τη σχετικά με την πρόσληψη, αποχώρηση ή αλλαγή του προσωπικού

Δημιουργία προγράμματος εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Ψάχνεται ένα αξιόπιστο και έμπειρο επαγγελματία να αναλάβει την επιχείρηση σας?

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ:

Total Page Visits: 7 - Today Page Visits: 0