λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες που εκτείνονται από την πλήρη ανάθεση του λογιστηρίου, έως τις υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου

Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της

Φέρνουμε εις πέρας την εργασία που θα μας ζητηθεί από εσάς για την Εφορία, τον ΕΦΚΑ, το ΓΕΜΗ, τα Επιμελητήρια.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης

Ίδρυση-Μεταβολή-Διακοπή Εταιριών

Ίδρυση-Μεταβολή-Διακοπή ατομικών επιχειρήσεων

Σύνταξη καταστατικών

Ψάχνεται ένα αξιόπιστο και έμπειρο επαγγελματία να αναλάβει την επιχείρηση σας?

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ:

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 0