Φορολογικές Υπηρεσίες

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων

Υπηρεσίες φορολογικών συμβούλων

Υπηρεσίες παρακρατούμενων φόρων

Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού

Φορολογία κληρονομιάς και δωρεών

Υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης

Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Μεταφορά φυσικών προσώπων ως κατοίκους εξωτερικού

Φορολογία ακινήτων

Προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος σας ανά τακτά διαστήματα ώστε να έχετε διαρκώς μια πλήρη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σας.

Προσδιορισμός του ΦΠΑ με συνεχόμενα controls πριν το τελικό αποτέλεσμα ώστε να  είστε συνεχώς ενήμεροι.

Υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ:

Total Page Visits: 697 - Today Page Visits: 1